Privacy verklaring

We werken onder Taetske-Tsuki, een klein bedrijf dat meditatieworkshops en cursussen organiseert. Daarnaast hebben we ook een webshop. In het kader van het aanbieden van deze producten en diensten worden persoonsgegevens verzameld. Hieronder kun je lezen welke gegevens wij verzamelen met betrekking tot onze producten en diensten en hoe wij deze informatie gebruiken, delen, bewaren en beveiligen, en welke rechten je hebt.

Welke gegevens worden verzameld en waarvoor?

Cursussen en workshops

Voor onze workshops en cursussen vragen we om je naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens zijn nodig voor het contact, de administratieve afhandeling en om een deelnameovereenkomst met je te sluiten. Daarnaast vragen we om leeftijd, geslacht, ervaring en psychische en/of lichamelijke klachten. Deze gegevens hebben we nodig om de betreffende cursus of workshop voor te kunnen bereiden, en om te bepalen of vooraf overleg gewenst is. Bij de langere workshops hebben we ook dieetinformatie en een noodcontactnummer nodig.

Webshop

Als je iets in onze webshop bestelt, vragen we je naam, adres en woonplaats, om de bestelling af te kunnen leveren en voor het maken van de factuur. Daarnaast vragen we een e-mailadres en telefoonnummer, dat we gebruiken voor de communicatie rond de bestelling.

Privacy algemeen

We verzamelen en verwerken geen persoonlijke gegevens anders dan de gegevens die door de klant zelf, bewust, aan ons zijn verstrekt.

Post
Drie tot zes keer per jaar versturen we een digitale nieuwsbrief aan onze klanten en aan degenen die zich daarvoor hebben opgegeven.

Wie hebben toegang tot deze gegevens?

Taetske en de betreffende workshop organisator zijn de enigen die jouw opgeslagen gegevens in kunnen zien.

Welke derde partijen zijn betrokken?

Voor ons adressenbestand gebruiken we de Europese versie van Bitrix24 als CMS. Hun privacy policy vind je hier.
Voor de webshop werken we samen met Mollie. Zij beheren je betaalgegevens. Hun privacy policy vind je hier.
We gebruiken MailChimp voor het versturen van onze nieuwsbrieven en inspiratiemails. Hun privacy policy vind je hier.
Omdat we bij de langere workshops je verblijfplaats voor je boeken, moeten we je naam en soms ook je adres aan hen doorgeven.

Wat bewaren we en hoe lang?

We bewaren de contact- en deelnamegegevens ten behoeve van onze legitieme bedrijfsbelangen, voor statistische analyses, productontwikkeling en marketingdoeleinden. Ook bewaren we waar iemand aan heeft deelgenomen. Dit bewaren we tot we ophouden met het organiseren van cursussen en workshops.

Informatie over gezondheid, diƫten en noodcontact wordt verwijderd binnen 3 maanden nadat een activiteit is afgelopen.

Bij de webshop bewaren we de bestel- en factuurgegevens. Dit bewaren we tot de webshop ophoudt te bestaan.

De e-mailadressen voor de verzending van de nieuwsbrief worden bewaard totdat je je uitschrijft voor deze dienst. Dat kan via een link onderaan de nieuwsbrief.

Wanneer we stoppen met onze werkzaamheden worden alle gegevens verwijderd met uitzondering van de wettelijke termijn voor facturen waarna deze ook worden verwijderd.

Beveiliging

We zullen alle passende technische en organisatorische stappen ondernemen om de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en authenticiteit van je gegevens te beschermen, zoals de wet voorschrijft en zoals we het voor onszelf ook graag zien.

Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via de contactpagina.

Alle op de website ingevoerde gegevens worden verstuurd via een beveiligde SSL verbinding.

Jouw rechten

Je hebt het recht om de opgeslagen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen, te minimaliseren en je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het opslaan van de gegevens. Met uitzondering van de wettelijk vastgelegde verplichtingen en termijn voor het bewaren van factuurinformatie (7 jaar).

Stuur ons een bericht via de contactpagina verwijdering van je gegevens en voor klachten. Komen we er samen niet uit dan heb de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de toezichthouder van de Autoriteit Persoonsgegevens.

X